Društvo bibliotekarjev Primorske (DBP) je prostovoljno, samostojno in strokovno združenje knjižničarskih delavcev Primorske in zamejstva. Združuje knjižničarke in knjižničarje splošnih, osnovnošolskih, srednješolskih, visokošolskih, specialnih knjižnic ter knjižnic zamejskih Slovencev v Italiji.

Včlani se lahko vsak, ki ga zanima knjižničarstvo, knjižnice in knjige.

Namen društva je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje bibliotekarske stroke doma in v svetu.

Organizira strokovna izobraževanja, posvetovanja, izdajo publikacij, srečanja s sorodnimi ustanovami in druge dejavnosti.

 

ORGANI DRUŠTVA V MANDATNEM OBDOBJU 2013-2017

Člani izvršnega odbora:

Predsednica: IRENA ŠKVARČ (Goriška knjižnica Franceta Bevka)
Podpredsednica: LUANA MALEC (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper)
Tajnica: IRENA PETROVIČ (Cankarjeva Knjižnica Vrhnika)

Člani:

URŠKA OREŠNIK (Knjižnica Logatec)
TANJA BRATINA GRMEK (Kosovelova knjižnica Sežana)
KSENIJA MAJOVSKI (Narodna in študijska knjižnica Trst)
BRIGITA SMOLNIKAR ( Mestna knjižnica in čitalnica Idrija)
MARINA HRS (Mestna knjižnica Izola)
ZDENKA ŽIGON (Lavričeva knjižnica Ajdovščina)
PETER PAVLETIČ (Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin)
EVA KRŽE (Mestna knjižnica Piran)
MARTINA ZAKRAJŠEK (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica)
KATARINA ŠKRAB (Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica)
UROŠ MLINAR (Knjižnica Bena Zupančiča Postojna)

Nadzorni svet:

ORIANA KOŠUTA (Mestna knjižnica Piran) – predsednica
ANTONIJA BOMBAČ (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica) – članica
MAGDALENA SVETINA TRČON (Kosovelova knjižnica Sežana) – članica

Disciplinska komisija:

IVAN MARKOVIĆ (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper) – predsednik
NADA BUNJEVAC ( Mestna knjižnica in čitalnica Idrija) – članica
TATJANA GORNIK BARAGA (Knjižnica Bena Zupančiča Postojna) – članica

Dejavnosti

Namen društva

Namen društva je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje bibliotekarske stroke doma in po svetu.

Cilji

Društvo si prizadeva za strokovno raven dela dela društva, spodbuja člane za strokovno izpopolnjevanje, sodeluje s strokovnjaki s področja delovanja društva, sodeluje z oraganizacijami, ki se strokovno in znanstveno ukvarjajo s področjem knjižničarstva, in sodeluje z drugimi kulturnimi društvi in ustanovami.

Naloge

Svoj namen in cilje društvo uresničuje z naslednjimi nalogami:
– organizira strokovno izobraževanje članov v obliki predavanj in seminarjev,
– spremlja razvoj bibliotekarske stroke,
– povezuje se in sodeluje s področnimi društvi bibliotekarjev in Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije,
– organizira strokovna posvetovanja,
– sodeluje s sredstvi javnega obveščanja pri obravnavanju vprašanj bibliotekarske stroke,
– obvešča člane o aktualnih strokovnih vprašanjih,
– izdaja publikacije.