Koliko znaša članarina v DBP?

Članarina za leto 2019 znaša 25 €.

Kakšne ugodnosti imam kot član DBP?

Ob predložitvi potrjene članske izkaznice društva smo oproščeni plačila članarine v večini primorskih knjižnic, imamo popust pri plačilu kotizacije za seminarje in strokovnih ekskurzij ter prejemamo strokovno revijo Knjižnica.

Kako se včlanim?

Včlanim se tako, da:

  1. izpolnim pristopno izjavo (v PDF formatu je pripeta spodaj) in
    • … jo po elektronski pošti pošljem predsednici društva na naslov irena.skvarc@ng.sik.si
    • … ali po redni pošti na sedež društva: Društvo bibliotekarjev Primorske, Trg Brolo 1, 6000 Koper
  2. in plačam članarino na TRR 10100-0035095662, sklic 00 2018 (za leto 2018)

pristopna